Labora Labyrinth Labora Labyrinth

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έθεσε στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων προτάσεις για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την ενίσχυση της ασφάλειας των ΑΕΙ.

Οι αλλαγές που παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας θα προωθηθούν σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή και προβλέπουν δύο Μηχανογραφικά και ελάχιστη βάση εισαγωγής από τις επικείμενες Πανελλαδικές που θα διαγωνιστούν οι μαθητές που φοιτούν φέτος στη Γ Λυκείου.

Δύο Μηχανογραφικά και Βάση Εισαγωγής

Α. Το πρώτο Μηχανογραφικό θα το συμπληρώνουν όλοι οι υποψήφιοι,χωρίς να εξαιρείται κανείς, αλλά σε περιορισμένο αριθμό τμημάτων επιλογής, 10 έως 15 από το ίδιο Επιστημονικό Πεδίο.

Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν τέλη Ιουλίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β’ Μηχανογραφικό.

Β. Παράλληλα θεσμοθετείται ελάχιστη βάση εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέσει το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση εισαγωγής θα είναι 12 , εάν έχει θέσει συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% η βάση θα είναι 13,20.

Γ. Όταν βγουν τα αποτελέσματα, αμέσως θα κληθούν να συμπληρώσουν δεύτερο μηχανογραφικό για τις θέσεις που έχουν μείνει κενές, μόνο οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν σε καμία Σχολή.

Οι υποψήφιοι που δικαιούνται να συμπληρώσουν το δεύτερο Μηχανογραφικό μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα  θέλουν, χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός. Όσον αφορά τις βάσεις του Β’ Μηχανογραφικού αυτές δεν αλλάζουν, θα είναι οι ίδιες με το Α’ Μηχανογραφικό.

Οι επιτυχόντες με το Β’ Μηχανογραφικό θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα που θα είναι στα αποτελέσματα του Α’ Μηχανογραφικού, ανεξαρτήτως εάν η εισαγωγή του υποψηφίου έγινε με το Β’ Μηχανογραφικό.

Το σκεπτικό της Νίκη Κεραμέως και της 11μελούς Επιτροπής θεωρούν ότι αυτό το σύστημα:

– Ενθαρρύνει του υποψηφίους να κάνουν συνειδητές επιλογές
– Μειώνει τον αριθμό των επιτυχόντων σε τυχαίες και μη επιθυμητές σχολές
– Αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες οι υποψήφιοι να εισάγονται στα τμήματα που πραγματικά επιθυμούν να φοιτήσουν.
– Μειώνει τη ανάγκη μετεγγραφών
– Μειώνει το ποσοστό μη ολοκλήρωσης των σπουδών στα τμήματα εισαγωγής
– Αναβαθμίζει την ποιότητα σπουδών

Από το υπουργείο παιδείας ανακοινώθηκε ότι:

Τις αλλαγές θα “εγκαινιάσουν” , οι σημερινοί μαθητές της Γ Λυκείου, δηλαδή οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν ολοκληρώσει και τις εξετάσεις.

Ανάμεσα στους στόχους είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται πολλά τελευταία χρόνια, με περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων.

Με τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης διασφαλίζονται οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, ενισχύεται η αυτονομία των ΑΕΙ και η δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ. Επιπλέον, θωρακίζεται το κύρος των πανεπιστημιακών σπουδών, θωρακίζεται η βάση εισαγωγής από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων και μειώνεται το ποσοστό μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

Προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια στα ΑΕΙ

Η Νίκη Κεραμέως παρουσιάζοντας την πρόταση για την ενίσχυση της ασφάλειας των Πανεπιστημίων πρότεινε ακόλουθα μέτρα:

– Σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η οποία θα αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας.
– Σύσταση δομών και διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπως συστήματα ελεγχόμενης εισόδου.
– Ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, και θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στόχος των παραπάνω μέτρων είναι η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

Ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Τέλος, το υπουργείο Παιδείας πρότεινε την ίδρυση σώματος Πανεπιστημιακής Αστυνομίας που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Έως τώρα δεν έχει βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ πρυτάνεων και ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Οι πρώτοι προτάσσουν την άποψη ότι την εποπτεία θα πρέπει να έχει κάθε Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, η δεύτερη πλευρά επιμένει ότι το νέο σώμα θα πρέπει να εντάσσεται στην Ελληνική Αστυνομία και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.