Labora Labyrinth Labora Labyrinth

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΡΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για την κατηγορία αυτή δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μετεγγραφών.

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών.

Α. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του, όταν: 

α) Τα αδέλφια του σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες: 

αα) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, 

αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας και 

αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας. 

β) Τα αδέλφια του και ο ίδιος δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών

γ) Τα αδέλφια του και ο ίδιος δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. 

δ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.500 ευρώ.

Η διαδικασία μετεγγραφής ακολουθεί την διαδικασία:

Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του υποβάλει μέσω του ιδίου υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του. 

Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του.

Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές άλλης Περιφερειακής Ενότητας. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 5.000 ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: 

α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή 

β) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή 

γ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας. 

Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών. 

Ο έλεγχος των εισοδηματικών ορίων πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Δείτε συνοπτικά τις δύο περιπτώσεις στον παρακάτω πίνακα:

122145488 198160198346617 8377976363443413307 N

Β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο φοιτητής ο οποίος δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή τη βάση του τμήματος που επιθυμεί να μετεγγραφεί μειωμένη κατά 2.750 μόρια), δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής του. 

Ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής/ή και μετακίνησής του.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης, ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής /και μετακίνησής του, 

Εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα ή Σχολές της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας. 

Κατ’ εξαίρεση,  σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: 

α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή 

β) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή 

γ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας. 

Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα ή Σχολές της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Οι δικαιούχοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση στην οποία δηλώνουν το αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή και τα στοιχεία του αδελφού φοιτητή. Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς με την ιδιότητα του φοιτητή, επιλέγουν έναν εξ’ αυτών. 

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής. 

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν. 

Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής. 

 Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, ο αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής.