Labora Labyrinth Labora Labyrinth

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Για την κατηγορία αυτή ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. 

Περιλαμβάνει και Μετεγγραφή αλλά και Μετακίνηση Φοιτητών.

Α. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΑ

Αποτελεί την 2η εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί, είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

Επίσης, βασική προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής, δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Παράδειγμα: Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φέτος είχε βάση εισαγωγής 17.775 μόρια. Η βάση μετεγγραφής θα ισούται με 17.775-2.750=15.025 μόρια. Άρα για να δηλώσει κάποιος αυτό το τμήμα για μετεγγραφή θα πρέπει να έχει γράψει τουλάχιστον 15.025 μόρια στις Πανελλήνιες.

Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. H Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ως εξής:

121983416 198160201679950 591223665722900237 N

Ο Φοιτητής καταχωρεί ηλεκτρονική αίτηση και δηλώνει:

1. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
2.
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
3. τους Α.Φ.Μ. των γονέων του,
4. τους Α.Φ.Μ. και τους Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ή του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη του αιτούντος σε μία εκ των κατηγοριών πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία

Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής υπερβαίνει το ποσοστό του 15% των εισακτέων του τμήματος, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα ή Σχολή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

Β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ως μετακίνηση νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, αντίστοιχο ή μη, με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

Γενικά για τους φοιτητές που αιτούνται μετακίνηση ισχύει:

122075229 198160205013283 7407437044151287348 N