Labora Labyrinth Labora Labyrinth
Το «πράσινο φως» για την αντιστοίχιση του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το αντίστοιχο του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έδωσε η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας. Βασικό πλεονέκτημα της θετικής γνωμοδότησης, η δυνατότητα των αποφοίτων του Τμήματος να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ).Αντίστοιχο με το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου θα θεωρείται πλέον το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, κατόπιν της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης που χορηγήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο Παιδείας.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑΔΑ, Καθηγητής Δημήτρης Κουμπογιάννης, εξηγεί στο protothema.gr γιατί η συγκεκριμένη αναγνώριση είναι σημαντική.

«Το 2018, τα πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ενοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Την επόμενη χρονιά, ακολούθησε η ‘πανεπιστημιοποίηση’ όλων των υπολοίπων ΤΕΙ. Οι σχολές Μηχανικών, μετατράπηκαν αρχικά σε τετραετείς, στη συνέχεια σε πενταετείς με integrated Master. Στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών τροποποιήσαμε τα προγράμματα σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις πενταετείς σπουδές και να γίνουν αντίστοιχα με του Μετσοβίου», θα πει ο δρ Κουμπογιάννης, ο οποίος υπογραμμίζει: «Ως τώρα, είχαμε πάρει μόνο την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση χωρίς, όμως, τα επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή οι απόφοιτοί μας δεν είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Προς το παρόν, αυτό αφορά περίπου 50 άτομα. Η ρύθμιση ήταν απαραίτητη και θα έχει αναδρομική ισχύ».

Όπως δε επισημαίνει ο Καθηγητής, «το αίτημα των αποφοίτων για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων έγινε ακόμη πιο έντονο αφού προχωρά η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, σημειώνεται ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις, που ο ΔΟΑΤΑΠ έστελνε νέους, που σπούδαζαν στο εξωτερικό με τριετή ή τετραετή προγράμματα, στο ΠΑΔΑ για να κάνουν ένα ή δύο μαθήματα, τη διπλωματική και στη συνέχεια, εγγράφονταν στο ΤΕΕ. Οι δικοί μας απόφοιτοι, δεν είχαν αυτό το δικαίωμα».

Σχετικά με τη διαδικασία

Στο υπουργείο Παιδείας έχει συγκροτηθεί η επιτροπή του άρθρου 66 του νόμου 4610/19 – η «Επιτροπή του άρθρου 66», όπως ονομάζεται. Ρόλος της είναι να γνωμοδοτεί σχετικά με την αντιστοίχιση τμημάτων Μηχανικών, που προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ με τμήματα πολυτεχνικών σχολών. Πρόκειται για επταμελή επιτροπή: δύο μέλη προέρχονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο, 4 από συναρμόδια υπουργεία ενώ το έβδομο μέλος, προέρχεται από το Τμήμα, όπου ζητείται η αντιστοίχιση. Στην εν λόγω περίπτωση, ήταν από το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Μετσοβίου.

Στην παρούσα φάση, τα ενδιαφερόμενα Τμήματα για αντιστοίχιση είναι 21 απ’όλη την Ελλάδα, 8 από το ΠΑΔΑ. Το Ναυπηγών Μηχανικών έτυχε να είναι το πρώτο, που ανέλαβε η επιτροπή για να γνωμοδοτήσει. Κάθε Τμήμα καταθέτει στην Επιτροπή ένα φάκελο.

«Η λειτουργία της επιτροπής ξεκίνησε φέτος, στις αρχές του χρόνου», αναφέρει ο κ. Κουμπογιάννης. «Μας κάλεσε για να κάνουμε δια ζώσης παρουσιάσεις του αιτήματός μας, προκειμένου να αξιολογηθούμε. Είχαμε ήδη εξασφαλίσει από πέρσι την πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Μεταξύ άλλων, βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, είναι το 80% του προγράμματος σπουδών, να είναι κοινό με το αντίστοιχο του Μετσοβίου. Εμείς, βαθμολογηθήκαμε με άριστα».

Τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής θα ακολουθήσει η ΚΥΑ, ώστε να επισημοποιηθεί η αντιστοίχιση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ με εκείνου του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Τα οφέλη των αποφοίτων

«Με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, οι απόφοιτοί μας θα μπορούν πλέον να κάνουν πλήρεις μελέτες, να ‘χτίζουν’ πλοία, να υπογράφουν. Επίσης, θα μπορούν να γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα του εξωτερικού. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θα μπορούν να προσληφθούν στο δημόσιο μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ», τονίζει ο Καθηγητής.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων ΠΑΔΑ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Σ.Δ.Μ.Α. ΠΑΔΑ), σε συνέχεια της πρώτης θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 66 του ν.4610/2019 για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας, θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους :

στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας, κ. Π. Καλδή, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός στο δίκαιο αγώνα μας, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα δημοσιοποίησης του αιτήματός μας, προβαίνοντας και σε μια σειρά σχετικών παρεμβάσεων σε ανώτερο επίπεδο,
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας, καθώς και στη Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών, που με μια σειρά σχετικών αποφάσεων τους ανέδειξαν με θετικό, πάντα, τρόπο το δίκαιο του αιτήματός μας,

στον πρώην Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών, κ. Γ. Ιωαννίδη, καθώς και στον νυν Κοσμήτορα, κ. Κ. Στεργίου για την ακατάπαυστη θέληση και προσωπική προσπάθειά τους ώστε η επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της,

στον πρόεδρο του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών, κ. Γ. Βαρελίδη, όπου με την στήριξή τους τελευταίους μήνες, μας βοήθησε να διεκδικήσουμε, την απόδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων,

σε όλους τους καθηγητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών που συμμετείχαν στις αντίστοιχες ΟΜΕΑ, όπου δεν αναφέρονται σε αυτό το κείμενο, όμως η συνεισφορά τους στην σύνταξη των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης ήταν καταλυτική ώστε να πιστοποιηθούν τα Π.Π.Σ. των Τμημάτων μας από την ΕΘΑΑΕ με άριστα,

στον Ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ΠΑΔΑ (ΕΣΔΕΠ ΠΑΔΑ) που σε μια σειρά αποφάσεων του ΔΣ του εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του και ιδιαίτερα στον πρώην Πρόεδρο του και νυν Αντιπρύτανη, κ. Στ. Καμινάρη, για τη συνεχή συνεργασία που είχαμε σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Κοτσώνη, καθώς και στα μέλη αυτής, τόσο για την κατανόηση του εν λόγω προβλήματος όσο και για τη θετική του στάση στην επίλυσή του.

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό και με τις επόμενες αποφάσεις που αναμένονται, θέτει πλέον τις στέρεες βάσεις για την επιτυχή έκβαση του αγώνα και της προσπάθειας που έγινε, από όλους μας, τα τελευταία δύο χρόνια για την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιό μας.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει την αγωνιστική προσπάθειά του ώστε και τα υπόλοιπα 7 Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ να αντιστοιχηθούν με Πολυτεχνικά Τμήματα!

Είμαστε σίγουροι πως, όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε!»

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Η επιστημονική ομάδα της LABORA βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Για να βρεις τα διαθέσιμα προγράμματα μας, πάτησε εδώ.

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να λύσουμε τις απορίες σου, κάλεσε μας εδώ.