Labora Labyrinth Labora Labyrinth

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της Π/θμιας και της Δ/θμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την από 10-09-2020 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών/τριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

2. Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

(α) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων
που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς.

(β) Στους μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:

(i) ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ ́) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,

(ii) συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,

(iii) νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19

(iv) έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

3. Με ποιον τρόπο εφαρμόζεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μαθητές/τριες της περίπτωσης (2α)

Στους μαθητές/τριες της περίπτωσης αυτής, παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μαθητές/τριες της περίπτωσης (2β)

Στους μαθητές/τριες της περίπτωσης αυτής, παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό τη μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές/τριες, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικά για τους μαθητές που θα απουσιάσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (περίπτωση 2β.i) και εφόσον η εφαρμογή της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας καθίσταται δυσχερής, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα σχηματισμού τμημάτων, στα οποία τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία («διαδικτυακά τμήματα»). Στα διαδικτυακά τμήματα ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών καθορίζονται βάσει των κείμενων διατάξεων.

Η συγκρότηση των διαδικτυακών τμημάτων πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: Ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος που θα απαρτίζεται είτε από μαθητές μόνο της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και ανά μάθημα. Σε περίπτωση που ο αριθμός μαθητών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δεν επαρκεί για τον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σχηματισμό τμήματος, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ενημερώνει τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ’ αναλογία με τα ανωτέρω, σε περίπτωση μη σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει τη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος από μαθητές που ανήκουν σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση:

(i) του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυνσης,

(ii) του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν σε μαθητές που ανήκουν σε περισσότερες από μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και

(iii) της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, εφόσον αφορούν σε μαθητές που ανήκουν σε περισσότερες από μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, η οποία κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Την ομαλή λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων και τον γενικότερο συντονισμό εφαρμογής αυτών αναλαμβάνει ο έχων συγκροτήσει τα εν λόγω τμήματα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η δημιουργία διαδικτυακού τμήματος σε οποιοδήποτε επίπεδο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

4. Εκπαιδευτικοί

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-05-2020 (ΦΕΚ 1856 τΒ ́) ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, όπως εκάστοτε ισχύει, απουσιάζουν, εφόσον έχουν ήδη καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται βάσει της υπ’ αριθ. 117396/Ε3/8-9-2020, (ΑΔΑ 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) εγκυκλίου, ήτοι ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό τους ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας και παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν.

Τα κενά που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες από την απουσία των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, θα καλυφθούν από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Επιπλέον, στα διαδικτυακά τμήματα, διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, ενώ, αν αυτοί δεν επαρκούν, δύναται αυτά να στελεχωθούν από εκπαιδευτικούς για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου. Διαφορετικά, οι ανάγκες θα καλυφθούν με την πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

5. Παρακολούθηση μαθημάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες που ανήκουν στις περιπτώσεις α και βi, βii της παραγράφου 2. Η ύλη θα καλύπτεται κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τη διδαχθείσα ύλη και ενημερώνει ηλεκτρονικά σε εβδομαδιαία βάση τον έχοντα συγκροτήσει το τμήμα στο οποίο διδάσκει.

6. Βάσει των ανωτέρω και με στόχο τον προγραμματισμό, τη διαμόρφωση των αντίστοιχων προγραμμάτων και την άμεση έναρξη υλοποίησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η καταγραφή των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών τους ή τους ίδιους τους μαθητές/τριες εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες προκειμένου να προσκομίσουν από Τρίτη 15-09-2020 έως και Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μονάδα φοίτησης των τέκνων τους ή των ίδιων εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ ́) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.

7. Η οργάνωση των προγραμμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνιστάται να γίνεται σε συνεργασία με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου. Τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υποβάλλονται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιούνται στους/στις οικείους/ες Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου.

8. Ο Διευθυντής αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους την ενημέρωση του Παραρτήματος ΙΙ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Εγκύκλιο.