Labora Labyrinth Labora Labyrinth

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη σχολή Αξιωματικών και Σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους υποψηφίους (υποχρεωτικά δικαιολογητικά) για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ευκρινώς.

β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο το τρέχον έτος ή της βεβαίωσης συμμετοχής από την οποία προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του υποψηφίου να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση-δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας) και ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια με την αυτοπρόσωπη μετάβαση στην κατά τόπο ΔΙΠΥ(Ν) κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Δ της παρούσας προκήρυξης και αφού εκτυπωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, ο υποψήφιος την υπογράφει και την υποβάλλει σε αυτήν.

Στην ανωτέρω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου (χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών), ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν, σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iv) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών στο π.δ. 44/2016 και στην παρούσα προκήρυξη Διαγωνισμού και v) προτίθενται να δηλώσουν Σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο).

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του Κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας προκήρυξης, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 27/05/2021 έως και την Τετάρτη 02/06/2021 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Ακολούθως, ο υποψήφιος εκτυπώνει εις διπλούν το σχετικό αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ της παρούσας προκήρυξης.

Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής θα υπάρχει και βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ημερομηνίας γέννησης, τα οποία θα συμπληρωθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που εδρεύει στις ΔΙΠΥ(Ν). Το αποδεικτικό αυτό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις αναστήματος ή/και ηλικίας, επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν εκτυπώνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αλλά μόνο το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής (εις διπλούν).

2. Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε η για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

3. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 28/05/2021 έως και την Πέμπτη 03/06/2021 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ), στα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίσκεται η κατοικία τους, εξαιρουμένων των υποψηφίων που είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιών, πλην Κρήτης, οι οποίοι δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε ΔΙΠΥ(Ν) δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που ορίζεται στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας προκήρυξης, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ της παρούσας προκήρυξης και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα. Ειδικά οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα μεταβαίνουν στις ΔΙΠΥ(Ν) στα γεωγραφικά όρια των οποίων υπάγεται η Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

4. Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους στις Υπηρεσίες όπου λειτουργούν οι Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Φροντίζουν, με δική τους ευθύνη, να επικοινωνήσουν άμεσα (από 08:00 έως και 16:00, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου), μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, με την αντίστοιχη ΔΙΠΥ(Ν) ή το παράρτημα
αυτής, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες προσέλευσης στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών.

5. Για τους υποψήφιους που εισέρχονται στους χώρους παρουσίασης στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, την οποία οφείλουν να προμηθευτούν οι ίδιοι. Οι Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών φροντίζουν, με ευθύνη των Προέδρων τους, να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (αποστάσεις, χρήση αντισηπτικού υγρού, φυσικός εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.) σύμφωνα με τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις κατά τις ημέρες λειτουργίας τους, καθώς και τα οριζόμενα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

6. Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών ΔΙΠΥ(Ν) εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) της παρούσας προκήρυξης. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του Κεφαλαίου ΣΤ της παρούσας προκήρυξης, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

7. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς να επακολουθήσει η αυτοπρόσωπη κατάθεσή της από τον υποψήφιο στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί με αυτήν κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Κεφαλαίου Γ της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το Διαγωνισμό. Επίσης, ο υποψήφιος μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το Διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

8. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών της ΔΙΠΥ(Ν) και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος ή της ηλικίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, από Παρασκευή 04/06/2021 έως και τη Δευτέρα 07/06/2021, από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 16:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, που ορίζεται στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας προκήρυξης με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής – τηλεφωνικό κέντρο: 2106265000-100). Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου αναστήματος και ηλικίας και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών εμφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) της παρούσας προκήρυξης.

9. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν και στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο την ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) παρατίθενται τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας βάσει της παρούσας.

Η επιστημονική ομάδα της LABORA βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Για να βρεις τα διαθέσιμα προγράμματα μας, πάτησε εδώ.

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να λύσουμε τις απορίες σου, κάλεσε μας εδώ.