Labora Labyrinth Labora Labyrinth

ΓΕΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Υ.Α., ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών … το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.». Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την προαναφερθείσα Υ.Α.

Kριτήρια ισοβάθμιας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω Υ.Α.:

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Λατινικά, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.
iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης

ε. ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο για τα ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το άρθρο 15α «Συντελεστές βαρύτητας, Τρόπος υπολογισμού μορίων για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 και εφεξής» που προστίθεται με την ως άνω Υ.Α., ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ειδικότητα όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Τομέα Σπουδών, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός ορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (B’ 5400) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής». Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα 2 πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και ανακοινώθηκαν με την προαναφερθείσα Υ.Α.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16, όπως αντικαταστάθηκε με την ως άνω Υ.Α.:

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του/της τελευταίου/- ας εισαγόμενου/-ης σε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/ την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των ανωτέρω κριτηρίων, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ

Η επιστημονική ομάδα της LABORA βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Για να βρεις τα διαθέσιμα προγράμματα μας, πάτησε εδώ.

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να λύσουμε τις απορίες σου, κάλεσε μας εδώ.