Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Labora σέβεται τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα σας και σας εγγυάται ότι πληροί
τις προϋποθέσεις φύλαξης και μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης σε τρίτες οντότητες.


Διαφημιστική προώθηση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δε συνεργαζόμαστε με καμία διαφημιστική εταιρεία.
Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν σε
καμία περίπτωση για διαφημιστικούς σκοπούς και δε θα προωθηθούν σε κανέναν άλλον
φορέα.


Cookies


Χρησιμοποιούνται cookies για την καταγραφή πληροφοριών του προφίλ των χρηστών, όπως
για παράδειγμα για στατιστικούς λόγους, Google Analytics.


Ασφάλεια


Η Labora κάνει χρήση σύγχρονης τεχνολογίας κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά των
δεδομένων που ανταλλάσσονται στην ιστοσελίδα μας (up to 256 bit – AES). Αυτό δεν ισχύει
μόνο κάθε φορά που αποστέλλονται και λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν οικονομικά
δεδομένα από τους χρήστες αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια επίσκεψης τους στην ιστοσελίδα
μας.


Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, έτσι ώστε να παράσχουμε στους πελάτες μας
τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια, όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από την Labora στο μέλλον,
παρακαλούμε ενημερώστε μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].


Εφαρμοστέο Δίκαιο


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ πελάτη των
υπηρεσιών της Labora υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις
σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ν. 4624/2019 (και (ΕΕ) 2016/679 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που εφαρμόζεται
δεσμευτικά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).


Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως
ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το
πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος
τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Labora διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ πελατών της
και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/ πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών
δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της
Labora.


Επιπλέον έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας των δεδομένων καθώς και εναντίωσης που
προβλέπουν τα άρθρα 15 έως 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.


Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Labora είναι τα ακόλουθα:


Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της Labora χωρίς να δώσει
οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας)
μόνο όταν προχωρήσετε σε καταχώρηση στην ειδική φόρμα για το δελτίο νέων μας.


Σύνδεσμοι:
H Labora περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται
από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση
δεν ευθύνεται η Labora για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους
οποίους αυτοί ακολουθούν.


IP Διευθύνσεις:
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην
Labora αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την
ασφάλεια των συναλλαγών.


Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2020